Seznam staveb

banner_sezn

Seznam staveb

Demolice areálu Heinik v Přerově

Koordinátor BOZP při přípravě a realizaci stavby

Rekonstrukce autobusového nádraží v Přerově

Koordinátor BOZP při přípravě a realizaci stavby

Kvalitnější vzdělávání řemeslníků na SŠP nadstavba učebnového pavilonu Olomouc, Rooseveltova 79

Koordinátor BOZP při realizaci stavby

Realizace energeticky úsporných opatření – SPŠ strojnická Olomouc

Koordinátor BOZP při realizaci stavby

Český technologický park Brno, Centrální zóna I. etapa

Koordinátor BOZP při přípravě stavby

Krajské operační a informační středisko (KOPIS) HZS Olomouckého kraje

Koordinátor BOZP při realizaci stavby

Výstavba šrotových sil ADM Prague Olomouc

Koordinátor BOZP při přípravě a realizaci stavby

Domov Větrný mlýn Skalička – přístavba lůžkového pavilonu

Koordinátor BOZP při realizaci stavby

OLÚNG Moravský Beroun – Rekonstrukce a dostavby oddělení rehabilitace

Koordinátor BOZP při realizaci stavby

II/435 Tovačov – Věrovany – Dub nad Moravou, stavební úpravy

Koordinátor BOZP při přípravě a realizaci stavby

III/4353 Velký Týnec – průtah

Koordinátor BOZP při realizaci stavby

III/36711 Bedihošť – průtah

Koordinátor BOZP při realizaci stavby

ADM – nové parkoviště

Koordinátor BOZP při přípravě a realizaci stavby

Výstavba školicího střediska Elektromontáže BLESK s.r.o.

Koordinátor BOZP při realizaci stavby

Nový pavilon areálu Domov pro seniory Radkova Lhota

Koordinátor BOZP při realizaci stavby

Cukrovar Vrbátky, a.s. – výstavby cukerného sila 20000 tun

Koordinátor BOZP při přípravě stavby

Jižní – dopravní opatření

Koordinátor BOZP při přípravě stavby

Centrum pro komplexní nakládání s odpady Kvítkovice – rozšíření SZ – I. etapa

Koordinátor BOZP při realizaci stavby

Zdravotnická záchranná služba OK – rekonstrukce a dostavba provozního zázemí LZZS OK hangáru heliport Olomouc

Koordinátor BOZP při přípravě a realizaci stavby

Realizace energeticky úsporných opatření – Obchodní akademie Přerov

Koordinátor BOZP při realizaci stavby

Realizace energeticky úsporných opatření – SŠ designu a módy Prostějov – DM Palečkova

Koordinátor BOZP při realizaci stavby

Realizace energeticky úsporných opatření – VOŠ a SPŠE Olomouc

Koordinátor BOZP při realizaci stavby

Realizace energeticky úsporných opatření – Gymnázium Čajkovského Olomouc

Koordinátor BOZP při realizaci stavby

Realizace energeticky úsporných opatření – Gymnázium Uničov

Koordinátor BOZP při realizaci stavby

Realizace energeticky úsporných opatření – VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh

Koordinátor BOZP při realizaci stavby

Realizace energeticky úsporných opatření – SŠ Švehlova Prostějov

Koordinátor BOZP při realizaci stavby

Realizace energeticky úsporných opatření – SŠ polygrafická Olomouc

Koordinátor BOZP při realizaci stavby

Realizace energeticky úsporných opatření – SŠ polytechnická Olomouc

Koordinátor BOZP při realizaci stavby

Realizace energeticky úsporných opatření – SŠ zemědělská Olomouc

Koordinátor BOZP při realizaci stavby

Realizace energeticky úsporných opatření – Nemocnice Přerov – pavilon interních oborů

Koordinátor BOZP při realizaci stavby

Snížení energetické náročnosti na vytápění výrobní budovy v Prostějově – MODĚVA Konice

Koordinátor BOZP při realizaci stavby

Realizace energeticky úsporných opatření – Nemocnice Přerov – budova LDN

Koordinátor BOZP při realizaci stavby

Realizace energeticky úsporných opatření – ZŠ a MŠ logopedická Olomouc

Koordinátor BOZP při realizaci stavby

II/434 a II/437 Lipník nad Bečvou okružní křižovatka

Koordinátor BOZP při realizaci stavby

Centrum odborného vzdělávání na SPŠ strojnická Olomouc

Koordinátor BOZP při realizaci stavby

Projekty zateplování 2014 SŠ technická a obchodní Olomouc – Domov mládeže, tř. 17 listopadu, Olomouc

Koordinátor BOZP při přípravě stavby

Projekty zateplování 2014 Slovanské gymnázium Olomouc – škola, areál Pasteurova 19

Koordinátor BOZP při přípravě stavby

Domov mládeže ke SŠ logistiky a chemie – energetická opatření

Koordinátor BOZP při přípravě stavby

Komplexní revitalizace výrobní budovy družstva MODĚVA Konice v rámci projektu č. 3.1.EED03/1241

Koordinátor BOZP při realizaci stavby

Valšovský Žleb – Dlouhá Loučka – II/449

Koordinátor BOZP při realizaci stavby

Rekonstrukce kotelny na administrativně správní centrum DT Prostějov

Koordinátor BOZP při přípravě a realizaci stavby

Realizace energetický úsporných opatření – SOŠ Štursova 904/14, Olomouc

Koordinátor BOZP při realizaci stavby

Realizace energetický úsporných opatření – Domov důchodců Prostějov

Koordinátor BOZP při realizaci stavby

Výrobní areál ADM Prague s.r.o. Přemístění elektrorozvodny do objektu čerpací stanice

Zpracování plánu BOZP

Domov pro seniory Radkova Lhota – výtah staré budovy

Zpracování plánu BOZP

III/43510 Blatec – průtah

Koordinátor BOZP při realizaci stavby

III/44621 Pňovice – průtah, silnice III třídy

Koordinátor BOZP při realizaci stavby

III/44429 Šternberk, Hvězdné údolí, I. etapa, 1. Stavba

Koordinátor BOZP při realizaci stavby

II/150 Dub nad Moravou – hranice okresu PV – rekonstrukce silnice

Koordinátor BOZP při realizaci stavby

Střední škola technická a zemědělská Mohelnice – rekonstrukce tělocvičny

Koordinátor BOZP při realizaci stavby

Vojenská nemocnice Olomouc – zřízení jednotky dětské NIP

Zpracování plánu BOZP, koordinátor BOZP při realizaci stavby

Rozšíření skladu olejů ADM Olomouc

Zpracování plánu BOZP, koordinátor BOZP při realizaci stavby

Bukovany – bezpečnostní prvky na křižovatce III/4433 a III/4438

Zpracování plánu BOZP, koordinátor BOZP při realizaci stavby

III/4345 Klenovice – Ivaň

Koordinátor BOZP při realizaci stavby

III/44429 Šternberk, Hvězdné údolí – I. etapa 2. stavba

Koordinátor BOZP při realizaci stavby

Nadstavba sila rafinerie

Zpracování plánu BOZP, koordinátor BOZP při realizaci stavby

SPŠE, Mohelnice, Gen. Svobody 2 – Vybudování II. etapy spojovací chodby mezi budovou I a budovou II a budovou III, Gen. Svobody, Mohelnice

Koordinátor BOZP při realizaci stavby

Vrátnice ZHM

Zpracování plánu BOZP, koordinátor BOZP při realizaci stavby

Výstavba přístřešku pro nákladní vozidla a mechanizaci

Zpracování plánu BOZP, koordinátor BOZP při realizaci stavby

ADM Olomouc – Navýšení kapacity lisovny

Zpracování plánu BOZP, koordinátor BOZP při realizaci stavby

Instalace nového DTDC

Zpracování plánu BOZP, koordinátor BOZP při realizaci stavby

Úpravy technologie a stavby v objektu Rafinerie

Zpracování plánu BOZP, koordinátor BOZP při realizaci stavby

Huzovský most

Koordinátor BOZP při přípravě stavby

Most u Obrázku – rekonstrukce

Koordinátor BOZP při přípravě stavby

Výrobní areál ADM Prague s.r.o. – novostavba šrotových sil

Zpracování plánu BOZP, Koordinátor BOZP při realizaci stavby

Centrum Dominika Kokory, p. o. – rekonstrukce budovy

Koordinátor BOZP při realizaci stavby

Rekonstrukce staré čerpací stanice ve vazbě na protipovodňová opatření VEOLIA – Olomouc

Zpracování plánu BOZP

Stavební úpravy objektu č. pop. 2 Hluchov s přístavbou

Zpracování plánu BOZP, koordinátor BOZP při realizaci stavby

Bytový dům Císařov č. p. 61

Koordinátor BOZP při přípravě stavby

MŠ Klenovice na Hané – rozšíření o třídu pro 18 dětí

Zpracování plánu BOZP, koordinátor BOZP při realizaci stavby

Areál vrátnice – váha

Zpracování plánu BOZP, koordinátor BOZP při realizaci stavby

DT – Výhybkárna a strojírna a.s. – dokončení 2. etapy rekonstrukce obvodového pláště východní stěny haly VH

Zpracování plánu BOZP, koordinátor BOZP při realizaci stavby

RD č.p. 172 s hospodářskými objekty v obci Klenovice na Hané Hasičská zbrojnice

Zpracování plánu BOZP, koordinátor BOZP při realizaci stavby

Jez na Moravě, Řimice – oprava jezu, sanace průtoku k. ú. Mladeč

Koordinátor BOZP při realizaci stavby

VN Smolenská – těžba nánosů a oprava VD

Koordinátor BOZP při realizaci stavby

Revitalizace bytového domu, Francouzská 1, 3 Prostějov

Zpracování plánu BOZP, koordinátor BOZP při realizaci stavby

Pražská – rekonstrukce mostu M24

Koordinátor BOZP při přípravě stavby

Kabelový propoj ŠVOL s R 22kV Hodolany

Zpracování plánu BOZP

Petříkovec, Ostrožská Nová Ves, ř. km 0,300 – 6,100 – odstranění nánosů

Koordinátor BOZP při přípravě stavby

Olomouc Šibeník bytové domy

Zpracování plánu BOZP, Koordinátor BOZP při realizaci stavby

Uničov – obnova vodovodu a kanalizace v ulicích Hrubého a Dukelská

Koordinátor BOZP při realizaci stavby

Uničov – rekonstrukce DIV, Dch, Di a časti vodovodu

Koordinátor BOZP při realizaci stavby

Domašov nad Bystřicí – obnova ocelových řádů

Koordinátor BOZP při realizaci stavby

Dopravní nápojení areálu DT Výhybkárna a strojírna, a.s. – silnice II/367 – ul. Kojetinská

Zpracování plánu BOZP, koordinátor BOZP při realizaci stavby

Areál vrátnice – váha. Změna umístění stavby a změna stavby před jejím dokončením

Zpracování plánu BOZP, koordinátor BOZP při realizaci stavby

II/361 Jaroměřice n. Rokytnou – most ev. č. 361-001

Koordinátor BOZP při přípravě stavby

Francouzský most – projekt demolice

Koordinátor BOZP při přípravě stavby

Modernizace mostu ev. č. ZE-1 přes D46 v Žešově

Koordinátor BOZP při přípravě stavby

Demolice obchodního centra Dornych – příprava území

Koordinátor BOZP při přípravě stavby

III/41020 Lovočovice – most ev. č. 41020-1

Koordinátor BOZP při přípravě stavby

I/43 Bukovice – oprava mostu 43-078

Koordinátor BOZP při přípravě stavby

Most U hájovny – rekonstrukce

Koordinátor BOZP při přípravě stavby

Polyfunkční komplex při ulici Dornych v Brně

Koordinátor BOZP při přípravě stavby

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *